trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Laureaci konkursu "Wielkopolska dla Planety 2030”

  Nowoczesny sprzęt do nauki alfabetu Braille'a dla dzieci i nauczycieli oraz wodorowe autobusy – te projekty zostały nagrodzone w konkursie „Wielkopolska dla Planety 2030”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W ramach nowej edycji konkursu, wcześniej znanego pod nazwą, „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”, wyróżnieni zostali też młodzi naukowcy.

  Celem Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” jest promowanie innowacyjnych firm i podkreślenie roli nauki we współpracy z biznesem w kontekście działań proklimatycznych. Nagrody w konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach: „Nauka” oraz „Biznes”. Kategoria „Nauka” adresowana jest do doktorów i doktorantów, których aktywność naukowa dotyczy zintegrowanych działań w obszarze gospodarczym, społecznym i ochrony klimatu. Natomiast kategoria „Biznes” skierowana jest do regionalnych przedsiębiorstw, które stosują innowacyjne rozwiązania w ramach sześciu inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski.

  – Obecna sytuacja geopolityczna oraz zachodzące zmiany klimatu stanowią poważne wyzwanie zarówno w aspekcie środowiskowym, jak i w wymiarze społeczno-gospodarczym. Konkurs promuje wielkopolski wkład w osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz transfer wiedzy do gospodarki, dzięki któremu możliwe będzie zastosowanie rozwiązań proklimatycznych we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego – podkreśla Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

  – Mamy nadzieję, że konkurs będzie jednym z elementów, który umożliwi powstanie skoordynowanego ekosystemu powiązań wspierających rozwój technologii, wiedzy i biznesu oraz edukacji, przyczyniając się do neutralności klimatycznej  – dodaje Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  Laureaci konkursu otrzymują nagrody. W kategorii „Nauka” to udział w spotkaniach naukowych dotyczących sztucznej inteligencji w Singapurze (2 osoby) oraz dwutygodniowy pobyt w centrum naukowym Danau Girang Field Centre w Malezji na wyspie Borneo (5 osób), w kategorii „Biznes” – nagrody finansowe w wysokości 50 tys. zł.

  Laureaci w kategorii „Nauka”:

  • mgr inż. Mariusz Bąk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  „Rozwój i funkcjonowanie torfowisk mszarnych na terenie plantacji sosny zwyczajnej w Europie Środkowo-Wschodniej”

  W pracy naukowej podjęto problem rozwoju i funkcjonowania torfowisk mszarnych na terenie plantacji sosny zwyczajnej w Europie Środkowo-Wschodniej, wskazując drastyczne obniżanie się poziomu wód gruntowych oraz presji klimatycznej na ekosystemy leśne i podmokłe. Doktorant podjął też temat roli terenów rolnych w małych miastach, skupiając się na dynamicznym ubytku tych gruntów z przestrzeni małych miast powiatu poznańskiego.

  • dr Natalia Genstwa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

  „Rozwój gospodarczy regionów Polski a zmiany emisji gazów cieplarnianych (badania w kontekście środowiskowej krzywej Kuznetsa)”

  Celem badań była identyfikacja i ocena kierunków oddziaływania rozwoju gospodarczego regionów Polski na zmiany emisji wybranych gazów cieplarnianych oraz wskazanie gospodarczych determinant tych zmian. Badania zrealizowano w kontekście koncepcji środowiskowej krzywej Kuznetsa, z której wynika, że wraz z rozwojem gospodarczym poziom degradacji środowiska rośnie. Trend ten zmienia się po osiągnięciu pewnego poziomu rozwoju.

  • mgr Paulina Ratajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  „W poszukiwaniu wydajniejszych organicznych materiałów fotowoltaicznych - od modyfikacji chemicznych po wpływ warunków ekstremalnych”

  Ideą projektu jest poszukiwanie wydajniejszych, trwalszych i bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów, umożliwiających usprawnienie technologii fotowoltaicznych. Aby lepiej zrozumieć zależności między strukturą a właściwościami fizykochemicznymi materiałów fotowoltaicznych, należy zbadać wpływ temperatury i ciśnienia na związki wykorzystywane do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego.

  • mgr Michał Sulik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  M. Sulik, D. Fontinha, D. Steverding, S. Sobczak, M. Antoszczak, M. Prudêncio, A. Huczyński, „Unexpected rearrangement of ivermectin in the synthesis of new derivatives with trypanocidal and antiplasmodial activities”

  Celem pracy było przeprowadzenie racjonalnych, chemicznych modyfikacji cząsteczki iwermektyny, które miały skutkować otrzymaniem pochodnych o wysokim indeksie terapeutycznym, a więc wysokiej aktywności przeciwpasożytniczej w połączeniu z wysoką selektywnością działania. Jako choroby modelowe wybrano malarię i trypanosomatozę afrykańską. Związki te mogą być rozważane jako potencjalni kandydaci na leki przeciwpasożytnicze stosowane w weterynarii.

  • mgr inż. Joanna Szymańska (Politechnika Poznańska)

  „Wpływ naturalnych materiałów węglowych na strukturę i właściwości tworzyw sztucznych”

  Główny nurt badawczy skierowany jest na zagospodarowanie naturalnych oraz odpadowych materiałów węglowych jako napełniaczy tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen, polietylen czy polilaktyd. W rezultacie otrzymuje się układy kompozytowe o dobrych właściwościach i niewielkiej masie. Materiały te mogą być stosowane na przykład w branży motoryzacyjnej.

  • dr Łukasz Szał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  „Kształtowanie zintegrowanego zarządzania jakością na szlakach turystycznych jako sieciowych produktach turystycznych”

  W rozprawie doktorskiej przedstawiono kompleksowe podejście do zintegrowanego zarządzania jakością na szlakach turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem Szlaku Piastowskiego. Celem badawczym było dostarczenie nowej wiedzy na temat zróżnicowania szlaków turystycznych, sposobów ich zarządzania oraz oceny jakości usług turystycznych na szlaku.

  • mgr Daria Wochal (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  „Torfowiska w Antropocenie - paleoekologiczne studium krytycznych zmian ekosystemów w ostatnim millennium”

  Celem pracy doktorskiej będzie paleoekologiczna rekonstrukcja rozwoju torfowisk zlokalizowanych na terenie Polski i Norwegii, by lepiej zrozumieć funkcjonowanie tych ekosystemów znajdujących się pod presją działalności człowieka i zmian klimatu. Badania będą realizowane na terenie Puszczy Noteckiej (Obszar Natura 2000 „Bagno Chlebowo”) oraz w Norwegii.

  Laureaci w kategorii „Biznes”:

  • HARPO sp. z o.o.

  Maszyna Mountbatten Brailler Tutor kompletnym centrum nauki alfabetu Braille'a dla dzieci i ich nauczycieli”

  Mountbatten Brailler Tutor służy do rozwijania znajomości symboli i znaków brajlowskich. To pierwsze i jedyne urządzenie do drukowania brajla z technologią Bluetooth® Smart, które komunikuje się bezprzewodowo z urządzeniami iOS Bluetooth® Smart Ready. Pozwala dzieciom na wykonywanie czynności poprzedzających pisanie alfabetem Braille'a i zabawę na długo przed tym, jak są w stanie fizycznie używać tradycyjnych mechanicznych narzędzi brajlowskich. Tutor wypowiada i tworzy zapis brajlowski w ponad 30 językach.

  • Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

  Przegubowy, 18-metrowy autobus wodorowy Solaris Urbino 18 hydrogen

  Autobusy wodorowe firmy Solaris zapewniają bezemisyjną, cichą i niegenerującą wibracji jazdę, przy szybkim tankowaniu. Źródłem zasilania Urbino 18 hydrogen jest ogniwo wodorowe, w którym wodór przekształcany jest w energię elektryczną, przekazywaną następnie do układu napędowego. Na jego pokładzie może podróżować nawet 140 osób. Autobus może być również wykorzystywany do obsługi tras międzymiastowych.

  Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” jest kontynuacją konkursu pod nazwą „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. Nowa edycja konkursu została poszerzona o komponent naukowy – teraz nagradzani są nie tylko przedsiębiorcy, ale również naukowcy działający w regionie.


  Galeria zdjęć: