Wielkopolska Akademii Samorządności dotarła do Brukseli


„Jeżeli na przykładzie partnerstwa Imeretii z Wielkopolską, pokażemy innym gruzińskim regionom jakie korzyści z tego płyną, mogą na tym wiele zyskać” – Ketevan Akhvlediani, uczestniczka Wielkopolskiej Akademii Samorządności z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji.

W dniach 9-14 grudnia delegacja z Gruzji wzięła udział w wizycie studyjnej w stolicy Unii Europejskiej zorganizowanej przez Biuro Wielkopolski w Brukseli w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności. Gruzińskie urzędniczki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji, Regionu Imeretia i Miasta Kutaisi miały okazję zapoznać się z kwestiami współpracy UE-Gruzja, programów unijnych oraz na własne oczy poznać funkcjonowanie instytucji europejskich oraz przedstawicielstw regionalnych.
Wizytę w Brukseli rozpoczęło spotkanie z Marszałkiem Markiem Woźniakiem, który powitał w stolicy Unii Europejskiej członkinie delegacji i pogratulował im udziału w Akademii. Marszałek zaprosił je następnie do wspólnego udziału w posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX). O polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczy Marszałek Woźniak, opowiedziała koordynatorka delegacji Izabela Gorczyca. Uczestniczki Akademii spotkały się także z Heinzem-Peterem Knappem, sekretarzem generalnym Grupy EPL w KR, z którym rozmawiały o działaniach na szczeblu lokalnym i regionalnym w ramach Partnerstwa Wschodniego, a na spotkaniu z urzędnikami KR dowiedziały się o inicjatywie Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), której inauguracja odbyła się w 2011 r. w Poznaniu.
Podczas studyjnego tygodnia, miał miejsce szereg spotkań w Komisji Europejskiej (KE). Prezentację na temat struktur i głównych działań nowej Komisji przedstawił im Robert Sołtyk z Dyrekcji Generalnej ds. komunikacji KE. Na spotkaniu w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (EEAS), Gruzinki omówiły postępy Gruzji we wdrażaniu podpisanego w 2014 r. Układu stowarzyszeniowego między UE a Gruzją. Urzędnicy podkreślili postępy Gruzji w dziedzinie rządów prawa czy edukacji, jednocześnie wskazując obszary, które nadal wymagają poprawy. Następnie, na spotkaniu z Janisem Rungulisem ze specjalnej grupy zadaniowej East Stratcom, przedyskutowano pozytywne doświadczenia EEAS w komunikacji strategicznej we współpracy z Gruzinami oraz przedstawiono zagrożenia dla stabilności krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez stosowanie płatnej międzynarodowej propagandy ze strony Rosji i wskazano dobre praktyki w jej zwalczaniu.
„Od 2009 r. Unia Europejska pomogła stworzyć w Gruzji ponad 10 tys. miejsc pracy i udzieliła pomocy finansowej prawie 40 tys. gruzińskich przedsiębiorstw” – podkreślała podczas kolejnego spotkania, o pomocy UE dla Gruzji, Michaela Hauf z Dyrekcji Generalnej ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa KE. Natomiast o możliwościach i konieczności współpracy z Gruzją w basenie Morza Czarnego opowiedziała Simona Pohlova z zespołu ds. współpracy transgranicznej. Korzyści wynikające z uczestnictwa tzw. nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w polityce spójności przedstawił Krzysztof Kasprzyk z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE. Z kolei zaprezentowany tego samego tygodnia przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład przybliżył Gruzinkom w detalach Andrzej Januszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, a korzyści dla europejskich rolników, wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej - Mariusz Legowski z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE.
Jeden z dni uczestniczki stażu poświęciły na odwiedzenie Parlamentu Europejskiego (PE), gdzie do tajników jego funkcjonowania i historii jego powstania, z uwzględnieniem wpływu upadku żelaznej kurtyny na kształtowanie instytucji europejskich, wprowadził je Leszek Gaś z Dyrekcji ds. Komunikacji PE. „Europejską agendę dużo łatwiej jest w Gruzji implementować na poziomie regionalnym, niż krajowym” – podkreślił doradca parlamentarny ds. polityki zagranicznej Błażej Duber, który ze szczególnym ukierunkowaniem na Gruzję, opowiedział o działalności parlamentarnej komisji ds. zagranicznych (AFET) i zgromadzeniu parlamentarnym Euronest. „Każdy zainteresowany w Gruzji postrzega ścieżkę euroatlantycką jako najlepsze rozwiązanie dla jego kraju” - zaznaczył z kolei Robert Golański, doradca polityczny z PE, który spotkał się ze reprezentacją Gruzji by przybliżyć wzajemne relacje międzyparlamentarne PE z tym krajem, w tym Delegację ds. stosunków z Kaukazem Południowym i Stowarzyszenie Parlamentarne UE-Gruzja. Dodatkowo członkinie delegacji odwiedziły ekspozycję stałą centrum dla zwiedzających PE Parlamentarium oraz Domu Historii Unii Europejskiej.
„Rada Europejskich Gmin i Powiatów stworzyła inicjatywę PLATFORMA, aby przekonać instytucje europejskie do wzmocnienia zdecentralizowanej współpracy z regionami partnerskimi” – mówił z kolei Boris Tonhauser, kierujący inicjatywą w Radzie Europejskich Gmin i Regionów. Podczas spotkania Gruzinki miały okazję dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób europejskie miasta i regiony wspierają swoich wschodnich sąsiadów. O tym jak funkcjonują przedstawicielstwa regionów w Brukseli, jakie cele sobie stawiają oraz jak udaje im się osiągać, opowiedzieli Izabela Gorczyca, szefowa reprezentacji Wielkopolski w Brukseli, oraz Nemanja Malić z biura Republiki Srpskiej. Na koniec tygodniowej wizyty w Brukseli, Gruzinki spotkały się z Maką Botchorishvili, zastępczynią szefa misji przy Unii Europejskiej, w Ambasadzie Gruzji w Belgii.

Wizyta studyjna w Brukseli odbyła się w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności, programu stażowego kierowanego cyklicznie do urzędników administracji wybranych regionów zagranicznych bliskich Wielkopolsce. Pierwszy tydzień stażu, w dniach 1-8 grudnia br., odbył się w Wielkopolsce i był poświęcony rozwojowi regionalnemu i miejskiemu oraz zagadnieniom z zakresu przedsiębiorczości. Drugi tydzień, w dniach 9-14 grudnia, zorganizowany został przez Biuro Wielkopolski w Brukseli, podczas którego grupa zapoznała się z kwestiami związanymi z funduszami europejskimi i strategią UE wobec ich kraju.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli


Galeria zdjęć:

  • Wielkopolska Akademii Samorządności dotarła do Brukseli
pdf    drukuj    drukuj