WIĘCEJ DLA AGENCJI


Wykonanie budżetu województwa za pierwsze półroczne 2018 r., a także kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej regiony w tym okresie – były przedmiotem obrad sejmikowej Komisji Gospodarki podczas wrześniowego jej posiedzenia. Przedstawione radnym informacje na ten temat stały się również pretekstem do nieco szerszej dyskusji o stanie krajowej i wielkopolskiej gospodarki oraz o prognozowanych kierunkach jej rozwoju.
Radni zaopiniowali ponadto szereg propozycji zmian w budżecie województwa i WPF. Jedną z nich był wniosek o dokapitalizowanie przez województwo kwotą 3 milionów złotych Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Komisja, choć niejednogłośnie, postanowiła pozytywnie zaopiniować takie rozwiązanie.


Galeria zdjęć:

  • WIĘCEJ DLA AGENCJI
pdf    drukuj    drukuj