Wideokonferencja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Przewodniczącym Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej


 
20 lipca 2020 r. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Ołeksij Kuczer, Przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej w formacie wideokonferencji omówili perspektywy współpracy między regionami partnerskimi – Województwem Wielkopolskim oraz Obwodem Charkowskim na Ukrainie.
 
Było to pierwsze spotkanie szefów obu regionów, gdyż Ołeksij Kuczer objął stanowisko Przewodniczącego Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (gubernatora – szefa regionu) w listopadzie 2019 r. Strony omówiły aktualną sytuację w obu regionach związaną z pandemią COVID-19 oraz jej wpływ na gospodarkę. Marszałek Marek Woźniak otrzymał również informację na temat reformy decentralizacyjnej, której zwieńczeniem mają być wybory samorządowe na Ukrainie 25 października 2020 r. Gubernator Ołeksij Kuczer podziękował za wsparcie eksperckie udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego podczas reformy. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zadeklarował gotowość do dalszego dzielenia się wielkopolskimi doświadczeniami w sferach, które interesowałby stronę ukraińską.
 
Szefowie regionów zgodzili się, że „dobre relacje historyczne należy nie tylko zachować, ale rozwijać”. Uzgodniono, że priorytetowym obszarem współpracy w najbliższych latach będzie wymiana doświadczeń w zakresie ochrony klimatu, transformacji energetycznej oraz ochrony środowiska. Dla obu regionów, w których znajdują się przemysły wymagające transformacji, będzie to w najbliższych dekadach kluczowe wyzwanie. Po wymianie zaproszeń do odwiedzin ustalono, że w 2021 r. odbędzie się osobiste spotkanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczącego Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.
 
Województwo Wielkopolskie oraz Obwód Charkowski łączy porozumienie o współpracy podpisane 27 lutego 2002 r.

Galeria zdjęć:

  • Wideokonferencja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Przewodniczącym Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej
  • Wideokonferencja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Przewodniczącym Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej
  • Wideokonferencja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Przewodniczącym Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej
  • Wideokonferencja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Przewodniczącym Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej
pdf    drukuj    drukuj