trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ważny krok w zacieśnianiu współpracy z Obwodem Czernihowskim

  *27 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się Forum Gospodarcze Wielkopolska-Ukraina. Podczas wydarzenia Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Valeriy Kulich, Przewodniczący Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej podpisali List intencyjny o współpracy Województwa Wielkopolskiego i Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.*

  Podczas swoich wystąpień Wicemarszałek Jankowiak oraz Przewodniczący Kulich podkreślali wagę porozumienia w kontekście dotychczasowych kontaktów. Zgodnie przyznali, iż dokument ten stanowi tylko potwierdzenie chęci kontynuacji współpracy, a jej podstawę stanowią ludzie w niej uczestniczący.

  Przewodniczący Kulich podkreślił znaczenie, jakie ma udzielane przez Polskę i Polaków wsparcie dla Ukrainy w tym trudnym dla niej czasie. Niezwykle ważnym elementem jest również chęć korzystania z polskich doświadczeń w budowaniu zdecentralizowanego państwa oraz gospodarki wolnorynkowej.Po uroczystym podpisaniu listu intencyjnego podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową a Czernihowską Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową, którego dokonali Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Kostyantyn Ivanov, Prezes Czernihowskiej Izby Handlowej. Jej celem jest przełamanie mentalnych barier i przekonanie przedsiębiorców obu krajów do zaufania sobie nawzajem i nawiązania współpracy biznesowej, która przyczyni się do rozwoju ich firm. Połączone rynki to 80 mln konsumentów, których potrzeby mogą być zaspokojone poprzez współpracę wielkopolskich i czernihowskich przedsiębiorców.

  Uczestnicy forum gospodarczego mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczącej sytuacji gospodarczej Obwodu Czernihowskiego, poznać firmy ukraińskie uczestniczące w forum, a także wysłuchać wystąpień o doświadczeniach ukraińskich oraz wielkopolskich przedsiębiorców prowadzących dwustronną współpracę.

  Forum zakończyło się bezpośrednimi rozmowami między przedsiębiorcami obu krajów podczas zorganizowanego dla nich business mixera.
  W wydarzeniu udział wzięło 70 osób.

  Przypomnijmy, że współpraca Województwa Wielkopolskiego i Obwodu Czernihowskiego nawiązana została już w roku 2004 r. Do roku 2015 utrzymywane były kontakty biznesowe i edukacyjne (m.in. Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej i Czernihowskiego Państwowego Instytutu Ekonomii i Zarządzania). W roku 2016 nastąpiła intensyfikacja kontaktów. Spotkania delegacji obu stron, zorganizowane w ostatnim okresie koncentrowały się na takich zagadnieniach jak pozyskiwanie inwestycji i rozwój gospodarczy, szczególnie w obliczu wdrażanej na Ukrainie reformy decentralizacyjnej, wymiana doświadczeń w obszarze funkcjonowania służby zdrowia, gospodarka odpadami. Nastąpiła również aktywizacja kontaktów w ramach środowisk biznesowych. W oparciu o te doświadczenia określono obszary współpracy, które posłużyły jako baza do przygotowania Listu intencyjnego.

  Obwód Czernihowski, historyczna Siewierszczyzna, położony jest w północno-wschodniej części Ukrainy, od północy graniczy z Białorusią i Rosją. Czernihów był jednym z najważniejszych grodów Rusi Kijowskiej, w okresie rozdrobnienia dzielnicowego stolicą Księstwa Czernihowskiego. Do dzisiaj zachowało się wiele zabytków z tego okresu. W wiekach XVI-XVII Siewierszczyzna wchodziła w skład najpierw Wielkiego Księstwa Litewskiego, a następnie Korony.


  Galeria zdjęć: