Wielkopolska Akademia Samorządności z udziałem urzędniczek z Gruzji


Spotkaniem z Markiem Woźniakiem, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego 9 grudnia br. w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów (CoR), rozpoczęła się brukselska część kolejnej edycji Wielkopolskiej Akademii Samorządności – programu stażowego kierowanego cyklicznie do urzędniczek i urzędników administracji regionów partnerskich i współpracujących, koordynowanego od 2015 roku przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Rozmowa dotyczyła kwestii funkcjonowania CoR, Partnerstwa Wschodniego oraz znaczenia współpracy z Gruzją. Marszalek pogratulował stażystkom udziału w Akademii, wręczył okolicznościowe certyfikaty oraz zaprosił do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX). Urzędniczki zapoznały się tego dnia także z inicjatywą Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) oraz działaniami CoR na rzecz Partnerstwa Wschodniego.

W odbywającym się w dniach 1-14 grudnia 2019 r. programie stażowym, uczestniczyła na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego grupa trzech urzędniczek z Gruzji: Ketevan Akhvlediani, Kierownik wydziału ds. projektów infrastrukturalnych w departamencie ds. relacji z władzami gminnymi i projektów do implementacji w regionach w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji; Sopio Bogveradze, Asystentka ds. zasobów ludzkich w Urzędzie Gubernatora Regionu Imeretia; oraz Natia Razmadze, Starsza Specjalistka ds. rozwoju gospodarczego, mienia samorządowego i usług zarządzania ruchem w Urzędzie Miasta Kutaisi.
Pierwszy tydzień stażu, w dniach 1-8 grudnia br., w Wielkopolsce i poświęcony był zagadnieniom
z zakresu rozwoju regionalnego i miejskiego oraz przedsiębiorczości.

2 grudnia Biuro Współpracy Międzynarodowej zapoznało przedstawicielki z Gruzji z zasadami funkcjonowania i budową Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz realizacją działań z regionami partnerskimi, w tym w szczególności z regionem Imeretia. Urzędniczki miały okazję poznać bliżej region Wielkopolski i działalność samorządu oraz spotkać się z ekspertami Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Z inicjatywy Pani Moniki Piotrowskiej Zastępcy Wójta Gminy Czarnków, udały się także do Gębiczyna gdzie w gronie włodarzy Gminy, Czarnków oraz lokalnych liderek rozwoju rozmawiali na temat roli kobiet w rodzinie, w życiu zawodowym oraz w życiu publicznym w Polsce i w Gruzji. Kolejnego dnia, podczas spotkania z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej UMWW stażystki zapoznały się z zagadnieniami planowania i zarządzania strategicznego rozwojem regionalnym, zarządzania operacyjnego, monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz wdrażania instrumentów finansowych. Poznały także w praktyce efekty wykorzystania środków unijnych w Wielkopolsce. Przygotowany przez Departament Polityki Regionalnej program uwzględniał m.in. spotkanie w Poznaniu w Dziennym Domu Pomocy prowadzonym przez Fundację AKME oraz wyjazd do Swarzędza: prezentację węzła przesiadkowego, wizytę w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz zwiedzanie Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki. 5 i 6 grudnia uczestniczki Akademii uczestniczyły w programie przygotowanym przez Urząd Miasta Poznania. W jego ramach zapoznały się z kwestiami inwestycji, rewitalizacji miasta, strategii rozwoju miasta oraz działalności gospodarczej. Spotkania prowadzili przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Biura Obsługi Inwestorów, Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.
W dniach 9-14 grudnia br. delegacja wzięła udział w programie w Brukseli przygotowanym przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego, zapoznając się z zagadnieniami związanymi
z funduszami europejskimi i strategią Unii Europejskiej wobec Gruzji.

W ramach programu, oprócz spraw związanych z funkcjonowaniem CoR, urzędniczki odbyły się spotkania obejmujące szereg kwestii związanych ze współpracą UE z Gruzją z ekspertami Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS) oraz Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji ws. Rozszerzenia (DG NEAR). W kolejnych dniach stażystki zapoznały się z działalnością Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej w zakresie polityki regionalnej (DG REGIO), środowiskowej (DG ENV) i rolnictwa (DG AGRI) UE. Przedstawiono także relacje Parlamentu Europejskiego z Gruzją z perspektywy doradcy politycznego z PE. Stażystki poznały także strategię nowej Komisji Europejskiej (DG COMM) i funkcjonowanie przedstawicielstw regionów w Brukseli oraz wzięły udział w spotkaniu w Ambasadzie Gruzji w Belgii.

Wielkopolska Akademia Samorządności to zainicjowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka program krótkoterminowych staży (do 3 tygodni) dla pracowników merytorycznych z administracji regionalnych regionów bliskich Wielkopolsce, którzy chcieliby skorzystać z doświadczeń naszego regionu w wybranej sferze. Stażyści powinni swobodnie posługiwać się językiem angielskim. Program stażowy został zainaugurowany w 2015 r. Wielkopolska przyjęła już w jego ramach m.in. stażystów z Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej (Chorwacja), Regionu Rozwoju Północ (Mołdawia), Chungcheongnam-do (Korea Południowa), Okręgu Sibiu (Rumunia), Brandenburgii (RFN).

Zdjęcia UMWW/BIWW

 


Galeria zdjęć:

  • Wielkopolska Akademia Samorządności z udziałem urzędniczek z Gruzji
  • Wielkopolska Akademia Samorządności z udziałem urzędniczek z Gruzji
  • Wielkopolska Akademia Samorządności z udziałem urzędniczek z Gruzji
  • Wielkopolska Akademia Samorządności z udziałem urzędniczek z Gruzji
  • Wielkopolska Akademia Samorządności z udziałem urzędniczek z Gruzji
  • Wielkopolska Akademia Samorządności z udziałem urzędniczek z Gruzji
  • Wielkopolska Akademia Samorządności z udziałem urzędniczek z Gruzji
  • Wielkopolska Akademia Samorządności z udziałem urzędniczek z Gruzji
  • Wielkopolska Akademia Samorządności z udziałem urzędniczek z Gruzji
pdf    drukuj    drukuj