trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

W TURYSTYCE PO PANDEMII

    Jak okres pandemii wpłynął na branże turystyczną w Wielkopolsce? Częściowe odpowiedzi na to pytanie przyniosła – omawiana podczas czerwcowych obrad sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki – informacja na temat realizacji zadań zleconych z administracji rządowej w tej dziedzinie.

    Do najważniejszych zadań samorządu województwa w tej kategorii należą standaryzacja obiektów hotelarskich oraz prowadzenie rejestru organizatorów turystyki. Obecnie mamy w województwie 318 skategoryzowanych obiektów świadczących usługi hotelowe (w tym 269 hoteli) – to najmniej na przestrzeni ostatniej dekady. Z kolei zarejestrowanych biur podróży jest nieco ponad 340. W obu przypadkach można mówić o zmniejszeniu tych liczb w stosunku do czasu sprzed pandemii. Jednocześnie jednak podkreślano podczas dyskusji, że branża turystyczna w Wielkopolsce nie opiera się raczej na turystyce przyjazdowej, więc nie ucierpiała przez pandemię (a ostatnio również przez wojnę w Ukrainie) tak bardzo, jak niektóre atrakcyjniejsze dla turystów polskie regiony.

    Komisja podczas posiedzenia zaopiniowała pozytywnie propozycje zmian w budżecie i projekty sejmikowych uchwał dotyczących przekazania wsparcia dla JST w zakresie sportu i turystyki. Radni zapoznali się ponadto z projektem przyszłorocznego programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi.


    Galeria zdjęć: