W Poznaniu i Kaliszu powołano Centra Wspierania Edukacji, Kształcenia Dualnego i Zawodowego


Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i oczekiwaniom stawianym przed edukacją i jej znaczeniem dla rozwoju regionalnego, a także w związku z planowanymi zmianami w systemie edukacji dotyczącymi w szczególności szkolnictwa zawodowego, od 1 maja 2017 roku powołano Centra Wspierania Edukacji, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, których siedziby mieszczą się w Poznaniu i w Kaliszu.

Ich zadaniem, poprzez tworzenie i realizowanie polityki rozwoju edukacji, będzie m.in:

  • wzrost zainteresowania kształceniem w szkołach umożliwiających naukę zawodu, co z kolei wywołuje konieczność łączenia na rynku potrzeb przedsiębiorców na określone zawody, grupę osób posiadającą odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do świadczenia pracy.
    Czyli łączenia w czasie tzw. rzeczywistym popytu i podaży na rynku.
  • koordynowanie praktyki i stażu w ramach kształcenia zawodowego i dualnego w zakresie wymiany międzynarodowej
  • współpraca z powiatowymi i wojewódzkim urzędem pracy, pracodawcami i szkołami branżowymi z uwzględnieniem zapotrzebowania na pracowników w zawodach deficytowych,
  • diagnoza zawodowa rynku,
  • elastyczne kształcenie pod potrzeby rynku, również z wyprzedzeniem
  • kształcenie w zawodach deficytowych,
  • umożliwienie kształcenia dualnego - koordynowanie współpracy szkoła – pracodawca,
  • badanie kariery zawodowej uczniów: młodzieży i osób dorosłych.

Decyzją radnych Województwa Wielkopolskiego, planowane jest uruchomienie kolejnych Centrów. Od 1.10.2017 roku w Koninie, od 1.01.2018 r. w Lesznie i w Pile.
Powstanie takich Centrów jest przedsięwzięciem pionierskim w skali naszego kraju, a ich znaczenie ze względu na rozwój gospodarczy jest niepodważalne i wysoko oceniane.

pdf    drukuj    drukuj