Marszałek Marek Woźniak wręczył nagrody autorom najlepszych prac o Wielkopolsce i odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”


Marszałek Marek Woźniak i prof. Andrzej Gulczyński, prezes  Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk po raz trzeci wręczyli nagrody laureatom i  dyplomy nominantom konkursu o nagrodę PTPN za najlepszą pracę o Wielkopolsce. Podczas tego spotkania Marek Woźniak uhonorował prof. Gulczyńskiego odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Począwszy od 2018 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który jest fundatorem pieniężnych nagród głównych, i prof. A. Gulczyński organizują konkurs o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce, wspierany finansowo m.in. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: literatura naukowa oraz literatura popularnonaukowa i beletrystyka. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie. Do obecnej edycji zgłoszonych zostało 80 publikacji, z czego oficjalne nominacje konkursowe otrzymało 10 książek. Spośród nich – regulaminowo – wyłonione zostały dwie prace: jedna naukowa i jedna beletrystyczna.

Artur Jazdon za książkę „Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie” (Poznań 2019) zdobył nagrodę główną w kategorii prac naukowych, a Wojciech Musiał, Monika Romanowska-Pietrzak i Mariusz Sołtysiak – taką samą nagrodę w kategorii prac popularnonaukowych i beletrystycznych za pracę „Granatowy porządek. Policja Państwowa w powiecie szamotulskim 1919-1939” (Szamotuły 2019). Podczas uroczystego ogłoszenia wyników tegorocznego konkursu o nagrodę PTPN za najlepszą pracę o Wielkopolsce zanim wybrzmiały nazwiska laureatów, zebrani gości poznali autorów pozostałych 8 nominowanych książek z 80 zgłoszonych. Oni – tak jak stanowi regulamin konkursu – otrzymali dyplomy.
Począwszy od 2018 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który jest fundatorem głównych nagród pieniężnych, i prof. A. Gulczyński organizują wspólnie konkurs, wspierany także finansowo m.in. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jego celem jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską, oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie.
Podczas dzisiejszej uroczystości Marszałek Woźniak wręczył prof. Andrzejowi Gulczyńskiemu, który sam jest autorem i redaktorem książek, dotyczących historii Wielkopolski, odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
Obecny prezes PTPN pracuje w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Od 2016 r. pełni funkcję pełnomocnika Rektora UAM ds. Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jego aktywność badawcza koncentruje się na prawie osobowym w XIX w. i XX w., archeologii prawnej i historii ustroju Polski w okresie międzywojennym. Andrzej Gulczyński jest autorem ponad 40 publikacji, w tym dwóch monografii i wyboru źródeł do ćwiczeń. Prowadzi wykład monograficzny z zakresu archeologii prawnej, ikonografii prawnej oraz europejskiej kultury prawnej.
Oprócz prezesowania PTPN jest także członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Profesor Gulczyński jest dobrze znany jako animator społecznego ruchu naukowego oraz inicjator i realizator oryginalnych przedsięwzięć związanych z dziedzictwem i tożsamością Wielkopolski. To on zainicjował m.in. program badań i popularyzacji Polskiego Sejmu Dzielnicowego. PTPN podjął się opracowania słownika delegatów (w formie elektronicznej i drukowanej), zorganizowania wystaw tematycznych i edycji materiałów źródłowych. Prof. Gulczyński jest też pomysłodawcą i promotorem koncepcji Centrum Dziedzictwa Wielkopolski, zakładającej integrację wielkopolskiego środowiska naukowców i regionalistów, a także działania na rzecz popularyzacji badań regionalnych nad Wielkopolską. Krokiem zmierzającym w tym kierunku jest realizacja projektu „Dziedzictwo Wielkopolski”. Jego celem jest ukazanie dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jak również integracja środowiska badaczy z różnych dyscyplin naukowych, instytucji kultury i organizacji zajmujących się tematyką lokalnego dziedzictwa.

Odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” nadaje się osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz województwa wielkopolskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.

Fot. Alina Kucharska

Lista wszystkich nominowanych w załączniku 

 


Galeria zdjęć:

 • Marszałek Marek Woźniak wręczył nagrody autorom najlepszych prac o Wielkopolsce i odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Marszałek Marek Woźniak wręczył nagrody autorom najlepszych prac o Wielkopolsce i odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Marszałek Marek Woźniak wręczył nagrody autorom najlepszych prac o Wielkopolsce i odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Marszałek Marek Woźniak wręczył nagrody autorom najlepszych prac o Wielkopolsce i odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Marszałek Marek Woźniak wręczył nagrody autorom najlepszych prac o Wielkopolsce i odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Marszałek Marek Woźniak wręczył nagrody autorom najlepszych prac o Wielkopolsce i odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Marszałek Marek Woźniak wręczył nagrody autorom najlepszych prac o Wielkopolsce i odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
pdf    drukuj    drukuj