W EPIDEMII MOŻNA NA ODLEGŁOŚĆ


Projekt uchwały sejmiku w sprawie prowadzenia obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość został pozytywnie zaopiniowany przez sejmikową Komisję Statutową. Obradowała ona w tej sprawie (też zresztą w trybie zdalnym) 14 maja.
Nowe przepisy zakładają możliwość – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zarządzania przez przewodniczącego sejmiku odbycia sesji w trybie zdalnym. Chodzi o łączenie się uczestników posiedzenia za pośrednictwem internetu. W projektowanej uchwale zawarto najważniejsze regulacje określające tryb ogłoszenia takiego sposobu pracy radnych oraz sposób procedowania w trakcie zdalnej sesji.
Uchwała ma zostać podjęta przez sejmik podczas sesji zwołanej na 18 maja.


Galeria zdjęć:

  • W EPIDEMII MOŻNA NA ODLEGŁOŚĆ
pdf    drukuj    drukuj