trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Usuwanie drzew i krzewów z terenów ROD

    Zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów zostały zawarte w znowelizowanej ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

    Od dnia 1 stycznia 2016 r. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością miasta na prawach powiatu, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, przejął Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

    Wobec powyższego usunięcie drzew z terenów ROD stanowiących własność miasta na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Leszno, Konin) wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

    Bez konieczności uzyskania zezwolenia można usuwać:

    1. drzewa owocowe;
    2. drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
      a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
      b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
    3. krzewy z indywidualnych ogrodów działkowych pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin.

    W celu uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu poszczególnego ogródka działkowego wniosek powinien złożyć działkowiec, natomiast w przypadku zamiaru usunięcia drzew z terenu ogólnego ROD wniosek składa osoba upoważniona do reprezentowania ROD.

    Wnioski w sprawach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew działkowcy powinni składać w Zarządzie ROD lub przesłać bezpośrednio na adres:

    Marszałek Województwa Wielkopolskiego
    Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
    Departament Środowiska
    al. Niepodległości 34
    61-714 Poznań

    Więcej informacji można uzyskać w Zarządzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departamencie Środowiska,

    telef. nr 61-626-64-93 – dla terenów ROD Poznań
    telef. nr 61-626-64-97 – dla terenów ROD Poznań
    telef. nr 61-626-64-87 – dla terenów ROD Kalisz
    telef. nr 61-626-64-94 – dla terenów ROD Leszno
    telef. nr 61-626-64-96 – dla terenów ROD Konin
    (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.30 oraz 14.00-15.30).

    Zezwolenie na usunięcie krzewów nadal jest wymagane w przypadku usuwania krzewów na terenach pokrytych roślinnością nieurządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków (zadrzewienia naturalne np. w formie krzewów nadwodnych).