Unijne pieniądze z WRPO 2014+ przywracają świetność zabytkom Leszna


24 września 2020 roku podczas uroczystości zakończenia modernizacji Ratusza w Lesznie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z Prezydentem Miasta Łukaszem Borowiakiem na dofinansowanie tej inwestycji kwotą blisko 2 mln złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał leszczyńskiemu samorządowi unijne dofinansowanie na projekt pn. „Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej. Stworzenie przestrzeni społeczno-partycypacyjnej, jako kluczowy element rewitalizacji Leszna”. Inwestycja została zrealizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

- Udało nam się wygospodarować dodatkową pulę środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na wsparcie projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Dzięki temu osiem projektów z Wielkopolski - w tym także leszczyński, związany z rewitalizacją Ratusza - otrzymały dofinansowanie. Ostatecznie dla Leszna przypadło 1 milion 900 tysięcy złotych, co stanowi 80 procent wartości inwestycji. Jestem przekonany, że te pieniądze zostaną tutaj zagospodarowane w sposób godny i właściwy na bardzo ważny cel dla mieszkańców miasta. Leszczyński Ratusz to piękny obiekt, świadczący o sile tego miasta i jego historii – podkreślił Marszałek Marek Woźniak.


Leszczyński samorząd uzyskał dofinansowanie na remont elewacji i przyziemia po zwiększeniu w lipcu tego roku przez Zarząd Województwa alokacji środków na wsparcie projektów zgłoszonych w ramach konkursu Działanie 4.4: „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałanie 4.4.1: „ Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” WRPO 2014+. Modernizacja Ratusza w Lesznie objęła remont elewacji oraz jego przyziemia. Ratusz wraz z otaczającym rynkiem są zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków. To najistotniejsze elementy historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Leszna o znaczeniu krajowym dla dziedzictwa kulturowego. Barokowo-klasycystyczny Ratusz uznawany jest za jeden z najpiękniejszych ratuszy w Wielkopolsce i kraju. Rynek i Ratusz stanowią salon kulturalny miasta, oferujący imprezy, z których korzystają mieszkańcy i turyści z całego kraju. Dlatego konieczne było dostosowanie obecnej infrastruktury do współczesnych potrzeb. W ramach projektu wykonano stabilizację rys w systemie „HELIFIX”, renowację kanałów osuszających i detali architektonicznych, remont schodów przed ratuszem, wymianę tynków zewnętrznych i malowanie, remont blacharki, dachówki gzymsów, wymianę stolarki okiennej i instalacji odgromowej.

 


Galeria zdjęć:

  • Unijne pieniądze z WRPO 2014+ przywracają świetność zabytkom Leszna
  • Unijne pieniądze z WRPO 2014+ przywracają świetność zabytkom Leszna
  • Unijne pieniądze z WRPO 2014+ przywracają świetność zabytkom Leszna
  • Unijne pieniądze z WRPO 2014+ przywracają świetność zabytkom Leszna
  • Unijne pieniądze z WRPO 2014+ przywracają świetność zabytkom Leszna
  • Unijne pieniądze z WRPO 2014+ przywracają świetność zabytkom Leszna
  • Unijne pieniądze z WRPO 2014+ przywracają świetność zabytkom Leszna
pdf    drukuj    drukuj