Unijne miliony z WRPO dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi


Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i prof. dr hab. Andrzej Tykarski , Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) podpisali dzisiaj umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na jego realizację ponad 21 milionów złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cała inwestycja kosztować będzie blisko 32 miliony.

- Ten projekt był dla nas wyjątkowy i leżał nam na sercu, biorąc pod uwagę kogo i czego dotyczy. I choć droga do uzyskania zielonego światła na dofinansowanie jego realizacji z puli środków unijnych leżących w gestii samorządu województwa była trudna, zrobiliśmy wszystko, aby nasza interwencja finansowa – z poziomu regionalnego – trafiła do ośrodka klinicznego. Ogromnie się cieszymy, że terapia i diagnostyka dzieci z chorobami onkologicznymi, dzięki tej inwestycji, będzie prowadzona w miejscu przyjaznym zarówno dla małych pacjentów, jak również ich rodziców, a proces leczenia znacząco się poprawi. To bez wątpienia szlachetny cel i z ciekawością oczekujemy finału – mówi Marszałek Marek Woźniak.
– Chciałbym także podkreślić, że projekt ten miał społecznych partnerów – Fundację DKMS i Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej – „Dzieciaki Chojraki”. To ważne wsparcie i ma szczególne znaczenie. - Wsparcie finansowe DKMS zabezpieczyło wkład własny UMP, czyli blisko 1,6 mln zł – mówi Monika Mizerska – Gryko, Liderka Programu Rozwoju Transplantologii i Wsparcia Pacjentów z Fundacji DKMS. – Dziękujemy za wsparcie i za wrażliwość. Czujemy się bezpieczni na starcie tej inwestycji – dodaje Michał Pawłowski ze Stowarzyszenie „Dzieciaki Chojraki”, reprezentujący rodziców dzieci chorych onkologicznie.
Ponad 21 mln zł, przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uczelni w ramach umowy umożliwią realizację projektu, którego przedmiotem jest rozbudowa budynku głównego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu o nową część, o powierzchni użytkowej ponad 3 tys. m2. Zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie, aparatura medyczna, urządzenia techniczne i sprzęt rehabilitacyjny. - Szpital im. K. Jonschera ma kluczowe znaczenie w leczeniu nowotworów u dzieci. To dobrze, że tam trafią te środki – podkreśla prof. Andrzej Tykarski, Rektor UMP.
– Pragnę podkreślić, że znaczenie podpisanej dziś umowy jest nie do przecenienia – mówi prof. Jacek Wachowiak, szef Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu. Inwestycja ta przeniesie warunki hospitalizacji i diagnostyki w nowy, niedostępny dotychczas dla nas wymiar. Spełnione będą standardy, o których dotąd mogliśmy tylko marzyć. Dzieci przez kilka kolejnych dekad zyskają warunki najlepszego leczenia przy mamie i tacie – mówi prof. Wachowiak.
Nowe skrzydło przeznaczone będzie dla dwóch istniejących już oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej (odział III i V) oraz dla Pracowni Patomorfologii, Pracowni Immunologii Hematologicznej, Pracowni Leku Cytostatycznego, Poradni Onkologicznej, które zostaną przeniesione do nowej kubatury ze starej części Szpitala. W nowych przestrzeniach powstaną: gabinet znieczuleń ogólnych, stanowisko opieki neonatologicznej, gabinet laseroterapii, gabinety do prowadzenia wsparcia psychologicznego, sala rehabilitacyjna, świetlice dla dzieci, zaplecze socjalne dla rodziców i opiekunów oraz sala seminaryjna. Zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie, aparatura medyczna, urządzenia techniczne i sprzęt rehabilitacyjny. Wszystko to przyczyni się do znaczącej poprawy procesu leczenia i diagnostyki u dzieci z chorobami nowotworowymi.

Przedsięwzięcie wpisane zostało w ramy Poddziałania 9.1.1: „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl


Galeria zdjęć:

  • Unijne miliony z WRPO dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi
  • Unijne miliony z WRPO dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi
pdf    drukuj    drukuj