Unieważnienie otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 (programy Ministerstwa Sportu)


Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2020 - programy Ministerstwa Sportu - unieważnienie - pobierz
Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2020 - Program „Szkolny Klub Sportowy” - unieważnienie - pobierz
Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2020 - Program „Umiem pływać” - unieważnienie - pobierz

pdf    drukuj    drukuj