Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2020 pn. „ Organizacja „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki””


Uchwała wraz z uzasadnieniem - turystyka i krajoznawstwo 2020 – Światowy Dzień Turystyki – unieważnienie - pobierz
Załącznik - turystyka i krajoznawstwo 2020 – Światowy Dzień Turystyki – unieważnienie - pobierz

pdf    drukuj    drukuj