Umowa na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy Kościana podpisana


7 czerwca WZDW w Poznaniu podpisał z wykonawcą – spółką SMP Projektanci – umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. To kolejny krok do realizacji zapowiadanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego inwestycji, której celem jest zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta i poprawa bezpieczeństwa.

Obwodnica ma powstać na odcinku o długości ok. 4 km i połączyć drogę wojewódzką nr 308 z nowym przebiegiem drogi ekspresowej S5, przebiegając m.in. przez Pianowo oraz ul. Chłapowskiego w Kościanie. Projekt koncepcyjny ma przedstawiać co najmniej trzy warianty poprowadzenia nowej trasy. Termin opracowania wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej został wyznaczony na koniec listopada 2019 roku. Wartość zadania to 348 tys. zł.
Przypomnijmy, że w marcu 2018 r. Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak podpisał z trzema kościańskimi samorządami list intencyjny w sprawie współpracy przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Kościana. Lokalne samorządy zadeklarowały przekazanie na ten cel po 100 tys. zł, a pozostałą kwotę zapłaci województwo.


Galeria zdjęć:

  • Mapa wstępnej lokalizacji obwodnicy
pdf    drukuj    drukuj