trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Udział w targach inwestycyjnych MIPIM Cannes 2010

    Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem wyjazdu na targi inwestycyjne w Cannes, który odbędzie się w dniach 15 - 19 marca 2010 roku. Wyjazd organizowany jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

    Celem wyjazdu jest stworzenie możliwości nawiązania przez jednostki samorządu terytorialnego bezpośredniego kontaktu z inwestorami i zwiększenie ich zdolności promocyjnych.

    Do udziału w wyjeździe zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia  samorządów lokalnych Województwa Wielkopolskiego.

    Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz przesłanie formularza na adres e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl  do dnia 25 lutego 2010 r., do godz. 10.00.

    Dodatkowych informacji udziela pracownik Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Przemysłowa 46: pani Magdalena Walerczak, tel.: 61 65 80 735.