Udana promocja województwa w rumuńskim okręgu Sibiu


W dniach 2-6 sierpnia br. oficjalna delegacja Województwa Wielkopolskiego złożyła wizytę w partnerskim rumuńskim Okręgu Sibiu. W delegacji, której przewodził Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, udział wzięli radni, wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” i producenci Wielkopolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

Wizyta w Sibiu związana była z oficjalnym udziałem Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” w międzynarodowym Festiwalu ”CÂNTECELE MUNTILOR” (którego występ na Rynku Głównym w Sibiu podbił serca rumuńskiej publiczności za sprawą zaśpiewanej po rumuńsku „Hora de munte”) oraz przygotowaniem promocji województwa w formie WIECZORU WIELKOPOLSKIEGO jako wydarzenia finałowego, zamykającego festiwal. Wizytę poprzedziło spotkanie Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii Panem Marcinem Wilczkiem, który poinformował gości z Wielkopolski o możliwościach i perspektywach rozwoju relacji polsko-rumuńskich, także w świetle zbliżającej się Prezydencji Rumunii w UE. Doradca Ministra Rolnictwa Rumunii natomiast, przekazał Panu Wicemarszałkowi ofertę udziału Wielkopolski jako regionu wraz z producentami produktów regionalnych w targach rolniczych Indagra w Bukareszcie, podczas których planuje się zorganizowanie specjalnej strefy dla produktów regionalnych na wzór poznańskich „Smaków Regionów”. Zadeklarował także wolę wspierania relacji i kontaktów w obszarze rolnictwa i produktu regionalnego pomiędzy Wielkopolską a Rumunią.
Głównym celem wizyty w Okręgu Sibiu były spotkania z Przewodniczącą Okręgu Sibiu Danielą Cîmpean oraz władzami Okręgu Sibiu i partnerami instytucjonalnymi, a także promocja województwa w związku z tegorocznym podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Wielkopolską a Okręgiem Sibiu w Rumunii. Wizyta zaplanowana została w trakcie międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego ”CÂNTECELE MUNTILOR”, podczas którego – m.in. obok gości ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Serbii, Rumunii – Polskę reprezentował Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie”. Zespół wystąpił także podczas tzw. WIECZORU WIELKOPOLSKIEGO, który oficjalnie zakończył trwający w dniach 2-6 sierpnia Festiwal. Podczas WIECZORU - promocja naszego regionu łączyła się także z promocją kultury i obrzędowości wielkopolskiej, kuchni wielkopolskiej na bazie produktów regionalnych oraz multimedialną prezentacją na temat naszego regionu. Wieczór, przygotowany przez Urząd Marszałkowski wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Wrota Wielkopolski” oraz producentami zrzeszonymi w Wielkopolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego z okazji 10-lecia jej istnienia, zgromadził blisko 200 uczestników.
W ramach wizyty delegacja Wielkopolska uczestniczyła także w wydarzeniu towarzyszącym: festiwalu „Sus pe muntele din Jina” (Festiwal “Tam Wysoko w górach Jina”), podczas którego zaprezentowano także potencjalnych partnerów do współpracy dla Gminy Pakoslaw oraz Stawiszyn. Goście z Wielkopolski odbyli także szereg rozmów merytorycznych, m.in. w ramach Piata Volanta Transilvania - Sibiu (czyli tzw. Rynku Chłopskiego).

Przypomnijmy: Województwo Wielkopolskie oraz Okręg Sibiu w Rumunii są regionami partnerskimi od 22 maja 2018 roku.


Galeria zdjęć:

  • Udana promocja województwa w rumuńskim okręgu Sibiu
pdf    drukuj    drukuj