TURYSTYCZNA PROMOCJA


Podczas posiedzenia, które odbyło się 13 marca, radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki zapoznali się z informacją na temat promocji regionalnej turystyki, przedstawioną przez Ewę Przydrożny – dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najbardziej reklamowanych produktów znajdują się te najbardziej rozpoznawalne, czyli odnowiony Szlak Piastowski oraz wodniacka Wielka Pętla Wielkopolski. Mowa była też o obecności na niedawnych poznańskich targach Tour Salon i Boatex oraz o planach działań promocyjnych WOT, m.in. na lotnisku Ławica i w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.
Ponadto radni zapoznali się z informacją o XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.
Komisja miała również okazję zapoznać się z działalnością Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Niesłyszących, omówioną przez jego sekretarza Włodzimierza Adamiaka. Między innymi dopisanie do katalogu premiowanych zawodów igrzysk, w których uczestniczą niesłyszący, znalazło się wśród zmian proponowanych w zmienionej uchwale o samorządowych nagrodach dla sportowców osiągających sukcesy w międzynarodowej rywalizacji – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tego dokumentu.


Galeria zdjęć:

  • TURYSTYCZNA PROMOCJA
pdf    drukuj    drukuj