trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Tulce będą miały "Szatnię na medal"

    *"Szatnia na medal" to autorski program Samorządu Województwa Wielkopolskiego i jedyny taki w Polsce, poprzez który dofinansowane przez samorząd województwa są zadania inwestycyjne oraz remontowe na rzecz polepszenia warunków dla promocji i rozpowszechniania sportu. Pierwsza edycja miała miejsce w 2018 roku, a dotychczas w programie zrealizowano 128 zadań w 97 jednostkach samorządowych. Łączna wartość wszystkich zrealizowanych zadań to ponad 20 mln zł, z czego blisko 8,7 mln to dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Po realizacji dwóch edycji Program dotarł do jednostek z 30 wielkopolskich powiatów.*

    29 lipca br. pomiędzy gminą Kleszczewo a Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Paulinę Stochniałek, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podpisana została kolejna umowa. Zespół Szkół Podstawowych w Tulcach otrzyma dofinansowanie o wartości 64 tys. zł na remont pomieszczeń hali sportowej. Obiekty znajdujące się w szkole służą nie tylko uczniom, ale wielu okolicznym mieszkańcom - nowa infrastruktura przysłuży się zatem całej lokalnej społeczności, promując sport i zdrowy tryb życia.

    Przewidziana w 2020 roku pula dofinansowania na program "Szatnia na medal" to kwota 4 mln zł. Tegoroczne zasady naboru określone zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w uchwałach: nr 1551/2019 z dn. 26.11.2019 r. oraz nr 1643/2019 z dn. 13.12.2019 r. Jako główne kryterium kwalifikacji beneficjentów zastosowano zasadę wysokości środków otrzymanych w poprzednich edycjach Programu. Wszystkie wielkopolskie samorządy aplikujące po raz pierwszy zostały zakwalifikowane do programu, a pozostałe wnioski ułożono zgodnie z przyjętymi zasadami naboru.


    Galeria zdjęć: