„TERYTORIALSI” U SAMORZĄDOWCÓW


Prace sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z reguły zdominowane są przez gorące tematy dotyczące zagadnień związanych z pierwszym członem jej nazwy. Podczas lipcowego posiedzenia było nieco inaczej, ponieważ na zaproszenie radnych w obradach wziął udział płk Rafał Miernik, dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przedstawił on członkom komisji, jak przebiega proces formowania brygady, która docelowo – w 2021 roku – ma liczyć prawie 4000 żołnierzy (obecnie jest ich ponad tysiąc). Dowódca poinformował też radnych, czym zajmują się „terytorialsi” i kto trafia w ich szeregi.
Drugim tematem, któremu radni poświęcili najwięcej czasu, była informacja na temat sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz dotyczącego tej placówki programu naprawczego. O tym, co jest planowane, by zwiększyć dochody lecznicy, a także, jakie są główne bariery i problemy w jej rozwoju, mówił podczas posiedzenia komisji dyrektor leszczyńskiego WSZ Tomasz Karmiński.


Galeria zdjęć:

  • „TERYTORIALSI” U SAMORZĄDOWCÓW
  • „TERYTORIALSI” U SAMORZĄDOWCÓW
pdf    drukuj    drukuj