trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Szkoły w Tarnowie Podgórnym i na Golęcinie wsparte 18 milionami złotych z WRPO 2014+

  Inwestowanie w szkolnictwo zawodowe jest jednym z priorytetów Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Dzięki środkom z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) absolwenci stają się lepiej przygotowani do wyzwań współczesnego rynku pracy. Tak będzie również z uczniami Technikum Środowiska w Poznaniu oraz Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Umowy dotyczące wsparcia środkami unijnymi projektów edukacyjnych podpisał 20 lipca Marek Woźniak, Marszałek Województwa, wraz z prof. dr. hab. Krzysztofem Szoszkiewiczem, Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Tadeuszem Czajką, Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne. 

  „Jako Samorząd Województwa i Zarząd Województwa Wielkopolskiego uznaliśmy, że szkolnictwo zawodowe to dziedzina dziś niezwykle ważna, wymagająca i godna wsparcia ze środków budżetu Unii Europejskiej” – mówił Marszałek Woźniak.  „Obserwujemy potrzeby rynku pracy, widzimy wysokie wymagania przedsiębiorców i pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych oraz ich oczekiwania, aby poprzeczka wymagań wobec absolwentów szkół zawodowych była coraz wyższa i dostosowana do możliwości przedsiębiorców. A ci często dysponują nowoczesnymi technologiami, wysoko zaawansowanymi  opartymi na systemach elektronicznych. To jedna sfera edukacyjna – wybiegająca w przyszłość. A druga  to ta bieżąca, która uczy tradycyjnych umiejętności, a które często w polskich systemach edukacyjnych pogubiono. Trendy i zamiary edukacyjne czasami rozmijały się z rzeczywistością. Tamte systemy często stawiały wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o poziom kształcenia, ale często nie dostrzegały realnych potrzeb rynku. Dlatego dziś mamy kryzys – w wielu dziedzinach brakuje  fachowców – który, mam nadzieję, można zniwelować poprzez konkretne działania edukacyjne. Te dwie sfery wielkopolskie szkoły zawodowe starają się realizować” – podkreślił Marszałek. 

  Zawody przyszłości na Golęcinie 

  Inżynieria środowiska, energetyka odnawialna, agrobiznes, agrotronika, mechanizacja rolnictwa i weterynaria – to branże gwarantujące zatrudnienie w zawodach przyszłości. Ofertę edukacyjną z tego zakresu na poziomie szkoły średniej rozwija Technikum Środowiska z poznańskiego Golęcina, dla którego organem prowadzącym jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.    
  W uatrakcyjnieniu oferty szkoły pomaga realizacja projektu pn. „Infrastruktura dydaktyczna Technikum Środowiska w Poznaniu dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego”, na który uczelnia uzyskała 4,25 mln zł unijnego dofinansowania w ramach WRPO 2014+. Inwestycja polega na doposażeniu specjalistycznych pracowni (chemicznej, chowu i hodowli zwierząt, diagnostyczno-laboratoryjnej, zootechnicznej, komputerowej, agrotroniki) oraz  warsztatów mechanizacji rolnictwa i laboratorium energii odnawialnych, a także  biblioteki i czytelni.  Z nowoczesnej infrastruktury  i sprzętu dydaktycznego będzie mogło korzystać blisko 700 uczniów rocznie.  

  Nowa szkoła w Tarnowie Podgórnym z dofinansowaniem 

  Blisko 14 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 trafi do gminy Tarnowo Podgórne, gdzie budowa Zespołu Szkół Technicznych rozpoczęła się w październiku 2018 roku (projekt „Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym”). Nowoczesna szkoła stanęła przy ul. Nowej 60 w Tarnowie Podgórnym, posiada  18 sal lekcyjnych, 14 pracowni zawodowych, zaplecze administracyjno-biurowe, pomieszczenia biblioteczne i techniczne. 

  Pierwsi uczniowie zostali do szkoły przyjęci na rok szkolny 2020/2021. W tamtejszym technikum młodzi ludzie mogą się kształcić w takich zawodach jak technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektronik, technik procesów drukowania. Z kolei w branżowej szkole I stopnia kandydaci mogą wybierać spośród takich kierunków, jak mechatronik, magazynier-logistyk, stolarz, tapicer, krawiec czy elektromechanik. Co ciekawe, z inicjatywą budowy szkoły zawodowej wyszli sami przedsiębiorcy z terenu gminy Tarnowo Podgórne, których było 5768 w roku 2018.


  Galeria zdjęć: