trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Szpitale w nowym roku

    Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 13 stycznia 2011 r.

    Podczas styczniowego posiedzenia komisji, radni zapoznali się z projektem budżetu na rok 2011, w tym zwłaszcza z zaplanowanymi na najbliższe miesiące inwestycjami w podległych samorządowi województwa szpitalach.
    W Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu kontynuowana będzie modernizacja bloku operacyjnego, sterylizatorni oraz wentylacji. Kwota przeznaczona na te zadania wynosi prawie 9 mln zł. Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem otrzyma w tym roku 3 mln zł. Inwestycja związana jest z poszerzeniem działalności ginekologiczno-położniczej – zakupiony zostanie kontenerowy system bloku operacyjnego. 3,4 mln zł przeznaczonych zostanie na rozbudowę budynku głównego Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu – dobudowa bloku operacyjnego.
    Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2011 rok w działach ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz Wieloletnią Prognozę Finansową dla Wielkopolski.