SZPITAL DO NAPRAWY


Informację o sytuacji swojej placówki oraz o realizacji programu naprawczego przedstawił radnym podczas czerwcowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Leszek Sobieski – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Zwrócił on uwagę m.in. na fakt, że skutki wzrostu płac nie są równoważone wzrostem dochodów. Przypomniał też, że w szpitalu – ze względu na nowe wymogi dotyczące liczby personelu pielęgniarskiego – od 2019 roku zlikwidowano 124 łóżka na różnych oddziałach.
Komisja ponadto zaopiniowała szereg uchwał sejmiku powołujących nowe składy rad społecznych w podległych samorządowi województwa podmiotach opieki zdrowotnej oraz uchwałę przekazującą samorządom pomoc na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Przy tej ostatniej okazji radnym zaprezentowano mapę regionu z zaznaczeniem miejsc, do których dotąd trafiły pieniądze z województwa na powyższy cel (głównie na pomoc sprzętową dla jednostek OSP i na ratownictwo wodne).


Galeria zdjęć:

  • SZPITAL DO NAPRAWY
pdf    drukuj    drukuj