trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Szanse rozwoju Poznania i aglomeracji poznańskiej w kontekście szkolnictwa wyższego” to temat, który zdominował czerwcowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

    W spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, poza członkami Rady, uczestniczyli zaproszeni goście – przedstawiciele władz poznańskich uczelni wyższych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Wyższej Szkoły Bankowej, Collegium da Vinci; nie zabrakło też Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Starosty Poznańskiego, a także przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania.

    Prezentację na temat szkolnictwa wyższego w Wielkopolsce przedstawił Krzysztof Nowakowski Rektor Collegium da Vinci w Poznaniu. W wyniku dyskusji członkowie Rady ustalili, że niezbędne jest ponowne zorganizowanie spotkania w tej sprawie. Warunkiem koniecznym jest jednak osobisty udział władz miasta Poznania.

    Członkowie Rady kontynuowali też dyskusję o projekcie stanowiska ws. połączenia kolejowego Gniezno-Września-Jarocin, w którym Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu m.in. zwraca się do zainteresowanych stron: spółek kolejowych, samorządów lokalnych, samorządu województwa wielkopolskiego o podjęcie prac nad ułatwieniem dojazdu do pracy i szkół miejscowej społeczności przez stworzenie warunków do dogodnego korzystania z przywracanego połączenia kolejowego na omawianej trasie. Powyższe działania wpłynąć mają korzystnie na rozwój gospodarczy i społeczny województwa.


    Galeria zdjęć: