Marszałek Woźniak wręczył stypendia naukowe 84 wybitnie uzdolnionym uczniom i studentom


 

Marszałek Marek Woźniak wręczył jednorazowe stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami na polu edukacji i nauki. Uroczystość odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

– To dla mnie jest jedno z najważniejszych spotkań w ciągu roku. Zawsze przed nim z wielkim zainteresowaniem czytam informacje o kandydatach do stypendium i jestem pełen podziwu dla ich wiedzy, osiągnięć, także sukcesów za granicą, i ogromnej palety indywidualnych zainteresowań tak młodych ludzi – powiedział Marszałek Marek Woźniak. – A do tego mających czas jeszcze na działalność społeczną i aktywność fizyczną. Wielu odniosło sukcesy, m.in. w postaci nagradzanych referatów, na zagranicznych konferencjach naukowych, pracuje nad projektami naukowymi i rozwojowymi. To olbrzymi zasób wiedzy o tym, jak dzisiaj wygląda życie młodego człowieka, który ma talent i pasję do poznawania świata.
Podczas spotkania także reprezentanci laureatów mieli swoje wystąpienia. Konrad Biesiada, uczeń III LO Kalisza, laureat nagrody II stopnia, odnoszący sukcesy w dziedzinie językoznawstwa, wygłosił referat pt. „Nieznane piękno języka”. Z kolei 15-letni Kosma Kasprzak z XXXVIII Dwujęzycznego LO w Poznaniu, laureat stypendium I stopnia, opowiedział o swoich dokonaniach matematycznych – także zagranicznych.
W roku 2019 do Departamentu Edukacji i Nauki UMWW wpłynęło 231 wniosków, w tym 76 dotyczyło uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 155 studentów. Skład Komisji Stypendialnej tworzyli przedstawiciele Departamentu Edukacji i Nauki UMWW oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Ekspertami doradzającym i opiniującymi byli pracownicy naukowi poznańskich wyższych uczelni publicznych. Po zapoznaniu się z propozycją Komisji Stypendialnej, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał stypendium naukowe 84 osobom (31 uczniom oraz 53 studentom szkół wyższych) w następującej wysokości:

W kategorii „uczeń”:
• stypendium naukowe I stopnia – 4 000 zł (6 os.),
• stypendium naukowe II stopnia – 2 500 zł (8 os.),
• stypendium naukowe III stopnia – 1 500 zł (17 os.).

W kategorii „student”:
• stypendium naukowe I stopnia – 6 000 zł (2 os.),
• stypendium naukowe II stopnia – 3 000 zł (13 os.),
• stypendium naukowe III stopnia – 1 500 zł (38 os.).

Nagrodzeni są laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendyści biorą udział w wielu projektach naukowo-badawczych, seminariach i konferencjach, są także autorami prac naukowych i artykułów. W roku 2019 Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację stypendium naukowego przeznaczył 177, 5 tys. złotych.

– Jako samorządowcy zastanawiamy się, jak dobrze lokować pieniądze, aby Wielkopolska się rozwijała – dodał Marszałek Woźniak. – Ale wiemy także, że bez tzw. kapitału ludzkiego, czyli bez osób o dużych kwalifikacjach, umiejętnościach zmierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata, nie można mówić o rozwoju. Na szczęście mam Was – jesteście państwo elitą społeczności naszego regionu i to w Was upatrujemy przyszłości Wielkopolski, jej dalszego intensywnego rozwoju.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego funduje stypendia naukowe od 2007 r. Podczas dotychczasowych 12 edycji do UMWW wpłynęło aż 1985 wniosków, a pieniądze otrzymało 388 osób – 200 uczniów i 182 studentów.

Fot. UMWW

 

 


Galeria zdjęć:

  • Marszałek Woźniak wręczył stypendia naukowe 84 wybitnie uzdolnionym uczniom i studentom
  • Marszałek Woźniak wręczył stypendia naukowe 84 wybitnie uzdolnionym uczniom i studentom
  • Marszałek Woźniak wręczył stypendia naukowe 84 wybitnie uzdolnionym uczniom i studentom
  • Marszałek Woźniak wręczył stypendia naukowe 84 wybitnie uzdolnionym uczniom i studentom





pdf    drukuj    drukuj