Stypendia dla uczniów wręczone!


Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczyła jednorazowe stypendia za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
W pierwszym semestrze jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł otrzymało 153 uczniów z WSCKZiU z Poznania, Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Rawicza, Złotowa oraz Wrześni. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali w semestrze średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz nie ukończyli 24 roku życia.

Zamysłem Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest propagowanie kształcenia w zawodach medycznych i społecznych, prowadzonego w ramach własnych jednostek oświatowych. W tym roku przekazano 390.000 zł na stypendia będące urzeczywistnieniem takiej idei. 

Marzena Wodzińska podziękowała wszystkim uczniom za wzorową postawę, aktywną działalność na rzecz szkoły, reprezentowanie jej podczas sympozjów, seminariów, konferencji, za udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach, wolontariat oraz za dobre wyniki w nauce. Złożyła również gratulacje nauczycielom, życząc dalszych pedagogicznych sukcesów.

Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstały w latach 60. ubiegłego wieku. Ich zadaniem jest przygotowanie kadry medycznej zabezpieczającej potrzeby rynku pracy w obszarze służby zdrowia w naszym regionie. Obecnie kształcą one w następujących zawodach: asystentka stomatologiczna, asystentka osoby niepełnosprawnej, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca i środowiskowa, ortoptystka, a także technik dentystyczny, elektroniki i informatyki medycznej, elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta i technik sterylizacji medycznej, usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy i pracownik socjalny.


Galeria zdjęć:

  • Stypendia dla uczniów wręczone!
  • Stypendia dla uczniów wręczone!
pdf    drukuj    drukuj