trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Statut dla WODR

    Posiedzenie Komisji Rolnictwa w dniu 14 stycznia 2010 r.
    Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał sejmiku związane z funkcjonowaniem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w tym dotyczące nadania statutu WODR oraz  planu pracy na rok 2010. Radni rekomendowali także przedstawicieli samorządu województwa do rady społecznej ośrodka: przewodniczącą komisji Bogumiłę Hromiak-Paprzycką oraz członka zarządu województwa Arkadiusza Błochowiaka.
    Uczniowie klas 1-3 z 555 wielkopolskich szkół otrzymywać będą w drugim semestrze porcje świeżych owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole” finansowanego przez Unię Europejską – poinformował radnych przedstawiciel oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Program realizowany jest tylko w tych szkołach, które w terminie zgłosiły swój udział i znalazły dostawców spośród tych podmiotów, z którymi ARR zawarła umowę.
    Odnosząc się do aktualnej sytuacji w rolnictwie, radni wskazywali na potrzebę wnikliwego przeanalizowania wielu spraw związanych z opłacalnością produkcji zwierzęcej oraz nadmiernego wzrostu cen środków produkcji rolnej na jednym z kolejnych posiedzeń komisji z udziałem przedstawicieli organizacji rolniczych.
    Ponadto radni zapoznali się z problemem szkód wyrządzanych przez bobry w rejonach północnej Wielkopolski. Przyjęli także opinie dotyczące projektów uchwał sejmiku na najbliższą sesję, w tym w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Chodzieży w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.