trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

  Konsultacje społeczne

  Projekt Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

  Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+) rozpoczęły się 30 września 2021 roku, po podjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwały Nr 4151/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 celem przedłożenia go do konsultacji. Konsultacje społeczne trwały 37 dni i zakończyły się 5 listopada 2021 roku.

  Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne odbyła się w dniu 30 września 2021r. Zapowiedź konferencji ukazała się w prasie o zasięgu regionalnym, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w telewizji. Drogą elektroniczną wysłano ponad 3000 zaproszeń. Wydarzenie odbyło się w formule online. Transmisję na żywo na kanale Youtube WRPO Wielkopolska wyświetlono 652 razy.

  Uwagi w ramach konsultacji społecznych można było zgłaszać za pomocą następujących form:

  1. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronie www: wrpo.wielkopolskie.pl
  2. drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacjeFEW2021-2027@umww.pl
  3. w trakcie konsultacji on-line w dniu 30.09.2021 r. w godzinach 11:00-15:00.

   

  Przez okres trwania konsultacji społecznych zostało zgłoszonych ponad 300 uwag. Zdecydowana większość została wniesiona przez przedstawicieli podmiotu publicznego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zgłoszone uwagi miały różny stopień szczegółowości i dotyczyły zarówno poszczególnych celów szczegółowych projektu Programu, jak i dokumentu jako całości, zwracając uwagę na kwestie o charakterze horyzontalnym. Zdecydowana większość uwag odnosiła się do priorytetu SPOŁECZEŃSTWO oraz priorytetu ŚRODOWISKO I ENERGIA.

  Więcej informacji dotyczących przebiegu konsultacji społecznych i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w ich trakcie zawiera Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

   

  Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

  Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 podany został przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do publicznej informacji 30 września 2021 r., z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w terminie od 30 września do 5 listopada 2021 r.

  W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag do przedmiotowej Prognozy.