Sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2017-2018" za rok 2018


Sprawozdanie - pobierz
Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w latach 2017-2018 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz

pdf    drukuj    drukuj