Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"


Sprawozdanie - pobierz
Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w 2018 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
Tabela 3 – Tryb „małych grantów” w 2018 roku - pobierz
Raport z przeprowadzonej Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy - pobierz

pdf    drukuj    drukuj