trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Spotkanie z Radnymi Województwa Wielkopolskiego 9 lipca 2019 roku

    Za nami kolejne owocne spotkanie w ramach prac nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Tym razem 9 lipca Radni Województwa Wielkopolskiego oraz ich goście dyskutowali nad wyzwaniami, diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz jego potrzebami. Jako wprowadzenie do dyskusji zaprezentowano zakres projektu Strategii, propozycje wizji, misji i modelu rozwoju, a także układu celów. Radni zgłosili uwagi m.in. do proponowanej wizji rozwoju, diagnozy sytuacji, zidentyfikowano silne i słabe strony województwa, a także jego szanse i zagrożenia. Padło wiele cennych spostrzeżeń i sugestii dotyczących rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki, komunikacji i cyfryzacji, zdrowia, kapitału społecznego, infrastruktury komunalnej oraz zróżnicowań przestrzennych i poziomu rozwoju regionu. Z całą pewnością nie jest to ostatnie spotkanie tego typu.