trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa

  7 kwietnia odbyło spotkanie z udziałem Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przyjechał do Poznania na zaproszenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Tematem rozmów była bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz perspektywy założeń przyszłej polityki rolnej Unii Europejskiej.

  W spotkaniu udział wzięli m.in. Lech Dymarski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Piotr Florek, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, Krzysztof Grabowski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Czesław Cieślak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi SWW oraz Posłowie Piotr Walkowski i Stanisław Kalemba.

  Przewodniczący Komisji Rolnictwa przedstawił regionalną specyfikę oraz problemy, które nurtują wielkopolskich rolników - trudną sytuację na rynku  cukrowym i trzody chlewnej oraz kwestie melioracji gruntów.

  Następnie głos zabrał Minister Marek Sawicki, który skupił się na sytuacji rolnictwa w Polsce oraz Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku. Minister podkreślił, że w tej kwestii najważniejsze jest uproszczenie metod rozdysponowania dopłat oraz rozwój innowacji, aby  jednolity wspólnotowy rynek rolny był konkurencyjny wobec światowego rynku.

  Podczas spotkania przedstawiciele środowisk rolniczych dyskutowali z Ministrem głównie na temat sytuacji na rynku cukrowym i trzody chlewnej, problemu grup producenckich, rosnących cen paliwa, Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, aktualnej realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich, melioracji gruntów oraz funkcjonowania Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

  Reprezentowane były takie organizacje, jak  m.in. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, Wojewódzki Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zespół Doradczy Powiatu Poznańskiego, Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza, Związek Pracodawców Rolnych w Poznaniu, Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP oraz Wojewódzki Związek Kół Rolniczych Ośrodek Hodowli Zawodowej.

  Po południu Minister spotkał się z rolnikami w Margoninie.