Spotkanie subregionalne w Pile dotyczące potencjałów i problemów rozwojowych Wielkopolski Północnej


Regionalne Obserwatorium TerytorialneKontynuując podjęty temat organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach subregionalnych. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi informacjami spotkania te odbędą się w największych miastach Wielkopolski, tj. w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu w maju i czerwcu br., obejmując w swym zakresie merytorycznym obszar poszczególnych części województwa.

Drugie ze wspomnianych spotkań subregionalnych, na które serdecznie zapraszamy, odbędzie się w dniu 4 czerwca br. w Pile w sali wykładowej nr 8 (budynek H) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10 (w godz. 10:00-14:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Północnej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji spotkania i dystrybucji zaproszeń do uczestnictwa w niej, obejmującej powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski i złotowski. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania uczestników również w przypadku instytucji zlokalizowanych poza wskazanym wyżej obszarem. Program spotkania przekazujemy w załączeniu. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać w terminie do 28 maja br. poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/spotkanie-subregionalne-w-pile.

Pragnę poinformować, iż zależy nam na Państwa aktywnym uczestnictwie w debacie o rozwoju regionu, stąd w drugim bloku spotkania planowane są wystąpienia przedstawicieli Wielkopolski Północnej oraz merytoryczna dyskusja. Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania chęci ewentualnych wystąpień, będących istotnym głosem nt. perspektyw tej części województwa (prezentacje max 5-10 min), drogą mailową na adres strategia2030@umww.pl. W przypadku większej ilości zgłoszeń wystąpień zastrzegamy sobie prawo wyboru prezentacji tylko części prelegentów. Pozostałe osoby zapraszać będziemy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

Szczegóły dotyczące tego i kolejnych spotkań subregionalnych zamieszczane będą na stronach: www.umww.pl oraz www.wrot.umww.pl (w zakładce „Aktualności”).


pdf    drukuj    drukuj