Spotkanie projektu C-TRACK 50


Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, przewodniczył spotkaniu projektu C-Track 50 – Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej w 2050 (ang. Putting regions on track for carbon neutrality by 2050) realizowanego przez Województwo Wielkopolskie w ramach programu HORYZONT 2020. Spotkanie odbyło się 26 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wzięli w nim udział burmistrzowie i wójtowie z 10 pilotażowych gmin z województwa wielkopolskiego, którzy współpracują z Województwem Wielkopolskim w ramach przedmiotowego projektu: Brudzew, Buk, Mycielin, Powidz, Rawicz, Trzcianka, Szydłowo, Grabów nad Prosną, Kępno, Przykona.

Celem spotkania było oficjalne przekazanie przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego ww. gminom dokumentacji opracowanych i sfinansowanych w ramach realizowanego przez Województwo Wielkopolskie projektu C-Track 50. Będą one wykorzystane przez wielkopolskie gminy przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej, planowanych do realizacji w ramach gminnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Wnioski składane będą w ramach aktualnych lub przyszłych naborów wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych i krajowych na terenie Wielkopolski.

Opracowaną w ramach projektu C-Track 50 i przekazaną dokumentację stanowiło:
• sześć audytów energetycznych budynków, po jednym dla gmin: Brudzew, Buk, Mycielin, Powidz, Rawicz, Trzcianka;
• jeden program funkcjonalno-użytkowy, dla gminy Szydłowo;
• cztery wzorcowe projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu lub gruncie, łącznie cztery projekty wzorcowe dla każdej z gmin: Grabów nad Prosną, Kępno, Przykona.


Galeria zdjęć:

  • Spotkanie projektu C-TRACK 50
  • Spotkanie projektu C-TRACK 50
  • Spotkanie projektu C-TRACK 50
  • Spotkanie projektu C-TRACK 50
pdf    drukuj    drukuj