Spotkania konsultacyjne ws. Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej


Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania i procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.

Wobec powyższego od dnia 9 lutego do dnia 9 marca 2017 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.

Wersja elektroniczna ww. projektu Programu ochrony powietrza dostępna jest w zakładce BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Spotkania informacyjne dotyczące ww. projektu dokumentu odbędą się w dniach:
21.02.2017 r. – godz. 9.00 – Urząd Miejski w Gnieźnie ul. Lecha 60, sala nr 9
21.02.2017 r. – godz. 13.30 – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, Sala konferencyjna część B, piętro10,
22.02.2017 r. – godz. 10.00 – Leszno Rynek – Ratusz, sala konferencyjna.

pdf    drukuj    drukuj