SPORT NA WSI


Jak wygląda popularyzowanie sportu i współzawodnictwa młodych zawodników na terenach wiejskich i w małych miasteczkach naszego regionu? Rozmawiali o tym radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu, które odbyło się 8 kwietnia. Okazją do rozmowy na ten temat była przedstawiona radnym informacja na temat działalności Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
Ponadto komisja zapoznała się z informacją o rozstrzygnięciach, jaki zapadły w otwartych konkursach ofert w dziedzinie sportu i turystyki, a także zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały sejmiku dotyczący przyznania wielkopolskim samorządom pomocy na drobne inwestycje w zakresie infrastruktury turystycznej.


Galeria zdjęć:

  • SPORT NA WSI
pdf    drukuj    drukuj