trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Spółka dla sieci

    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie powołania spółki akcyjnej Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa. Spółka zajmować się będzie sprawami związanymi z budową, eksploatacją, modernizacją oraz rozbudową sieci szerokopasmowej służącej poprawie komunikacji elektronicznej na obszarze województwa.

    Członkowie komisji ponadto zapoznali się z raportem o realizacji ,,Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r.” za minione dwa lata. Wysłuchano także informacji o stanie wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.