trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

  Sejmik Młodzieży Województwa WielkopolskiegoCo młodzi radni sądzą o patriotyzmie w XXI wieku?
  26 kwietnia w Poznaniu, podczas drugiego posiedzenia Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, dyskutowano m.in. o historii i o ważnych dla nas, okrągłych rocznicach: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

  Młodzi przedstawiciele z niemal wszystkich wielkopolskich powiatów (łącznie 81 uczniów) przyjechali 26 kwietnia do Poznania, by w siedzibie samorządu województwa wziąć udział w drugim posiedzeniu sejmiku młodzieży. Tym razem, ze względu na to, że w 2018 roku przypadają ważne dla nas rocznice (stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i wybuchu Powstania Wielkopolskiego), debata na sali plenarnej oraz dyskusje w komisjach koncentrowały się wokół historii, patriotyzmu i upamiętnienia najważniejszych regionalnych wydarzeń oraz postaci.

  Z drugiej strony projekt pod hasłem „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.” pozwolił też uczniom przypomnieć sobie zasady funkcjonowania sejmiku, poznać reguły demokratycznej debaty, umożliwił wreszcie wzięcie udziału w merytorycznych obradach czterech specjalnych komisji.

  – Takie spotkania mają na celu rozpowszechnienie wśród młodych Wielkopolan wiedzy o działalności samorządu województwa. Mają też być zachętą do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym regionu – zauważyła, witając uczestników i gości obrad, inicjatorka przedsięwzięcia oraz przewodnicząca wielkopolskiego sejmiku Zofia Szalczyk.

  Sesja sejmiku młodzieży została przeprowadzona na wzór prac, jakie mają miejsce podczas obrad dorosłych. Radni brali udział w głosowaniach, wybrali spośród swojego grona sekretarzy i przewodniczących komisji (którzy krótko zaprezentowali się wszystkim uczestnikom), a przede wszystkim wyłonili prezydium sejmiku.

  Przewodniczącym został Kacper Taterka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, a funkcję wiceprzewodniczących pełnili: Marcel Stambuła i Jakub Szczygieł z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie oraz Agata Kędzior z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

  Uczestnicy obrad zapoznali się z zasadami działalności poszczególnych organów samorządu województwa. O sejmiku jako regionalnym parlamencie mówiła Zofia Szalczyk, prezentując najważniejsze zadania i podejmowane uchwały, zasady funkcjonowania, podział na kluby radnych i sejmikowe komisje.

  Z kolei zadania regionalnego „rządu”, czyli Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawił marszałek Marek Woźniak, któremu towarzyszył też wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
  – Z przymrużeniem oka można stwierdzić, że regionalny sejmik działa trochę jak polski sejm, uchwalając prawo, a zarząd województwa funkcjonuje jak rząd, jego organ wykonawczy – obrazował młodym radnym Marek Woźniak, który omówił też różnice między marszałkiem a wojewodą, opowiedział o funkcjonowaniu samorządowej administracji (w UMWW działa 20 departamentów i 10 biur), podkreślił rolę współpracy zagranicznej.

  – Jednym z naszych najważniejszych zadań w ostatnich latach jest wdrażanie funduszy unijnych. W latach 2007-2013 mieliśmy do dyspozycji 1,33 mld euro, dzięki czemu zainwestowaliśmy m.in. w 22 nowoczesne pociągi „elf”, a teraz kluczowymi projektami samorządu są budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu oraz modernizacja linii kolejowej z Poznania do Piły – dodał marszałek.
  Po tych wystąpieniach młodzi radni przystąpili do dalszych prac w komisjach, gdzie pod opieką doświadczonych radnych i samorządowców (Zbigniewa Czerwińskiego, Ryszarda Grobelnego, Henryka Szopińskiego i Małgorzaty Waszak) starali się wypracować postulaty związane z szerzeniem patriotyzmu i pomysły na uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Sesję zakończyło podjęcie przez młodych radnych specjalnej, okolicznościowej uchwały, którą publikujemy w załączeniu.