Smart City - proces tworzenia inteligentnych miast w Wielkopolsce rozpoczęty!


12 maja tego roku rozpoczęła się ósma edycja Światowych Dni Innowacji (ŚDI), organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W tym roku wydarzenie po raz pierwszy zagościło w Pile. Konferencję inaugurującą wydarzenie otworzył Mateusz Klemenski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a w imieniu gospodarzy gości powitał Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły.

Światowe Dni Innowacji są przedsięwzięciem, które już na stałe wpisało się w kalendarz działań na rzecz budowy innowacyjnego, kreatywnego i świadomego społeczeństwa, opartego na wiedzy. Każdego roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje szereg spotkań, konferencji oraz warszatów pobudzających do kreatywnego myślenia i budowania nowych scenariuszy rozwiązań dotyczących problematyki istotnej zarówno z perspektywy rozwoju naszego regionu, Polski, jak i całej Europy. Wśród zaproszonych gości znajdują się eksperci, naukowcy, praktycy z kraju i zagranicy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem inspirują nas do dalszych działań. ŚDI stanowią platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarach budujących nowoczesną gospodarkę oraz kreatywne społeczeństwo.

Tegoroczne Światowe Dni Innowacji zainaugurowało Forum „Smart City”, stanowiące pierwszy etap w procesie tworzenia inteligentnych miast w Wielkopolsce. Swoje dotychczasowe doświadczenia dotyczące smart city zaprezentowali eksperci w zakresie wspierania tego procesu, natomiast w panelu dyskusyjnym zasiedli oni wraz
z praktykami, bazującymi na konkretnych przykładach wprowadzenia smart city w życie każdego mieszkańca.

W ramach ŚDI do 16 maja 2014 roku organizowane będą również w Pile warsztaty z zakresu myślenia projektowego (Design Thinking) oraz IT, skierowane są do mikro (z wyłączeniem osób samozatrudnionych) i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski. Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy będą mogli w przystępny sposób poszerzyć swoją wiedzę i zyskać nowe umiejętności z zakresu projektowania stron internetowych oraz tworzenia produktów i usług.

Inauguracyjna dyskusja była swego rodzaju wprowadzeniem do kolejnego spotkania na temat smart city w Polsce i na świecie, które planowane jest w ostatnim tygodniu września tego roku. Stanowić ono będzie drugi etap działań na rzecz tworzenia inteligentnych miast w Wielkopolsce, bowiem inteligentne miasto jest określane jako przestrzeń, która wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców.

Znaczenie smart city doceniła już Unia Europejska, która wskazała, że jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi Unia Europejska, jest przekształcenie unijnych miast w inteligentne i zrównoważone środowiska życia ze społecznego, gospodarczego i środowiskowego punktu widzenia. Szczególną rolę w tym procesie Unia Europejska dostrzega w działaniach samorządów lokalnych, jako najbliższego mieszkańcom szczebla władzy, wyznaczając im rolę pionierów i innowatorów.

Podczas wrześniowego spotkania w Pile, w gronie światowych ekspertów z dziedziny smart city zaprezentowane zostaną nie tylko ciekawe przykłady światowych, inteligentnych miast, które mogą stać się inspiracją dlaWielkopolski, ale także dokonania wielkopolskich samorządów lokalnych.


Galeria zdjęć:

 • Smart City - proces tworzenia inteligentnych miast w Wielkopolsce rozpoczęty!
 • Smart City - proces tworzenia inteligentnych miast w Wielkopolsce rozpoczęty!
 • Smart City - proces tworzenia inteligentnych miast w Wielkopolsce rozpoczęty!
 • Smart City - proces tworzenia inteligentnych miast w Wielkopolsce rozpoczęty!
 • Smart City - proces tworzenia inteligentnych miast w Wielkopolsce rozpoczęty!
 • Smart City - proces tworzenia inteligentnych miast w Wielkopolsce rozpoczęty!
 • Smart City - proces tworzenia inteligentnych miast w Wielkopolsce rozpoczęty!
pdf    drukuj    drukuj