SKARGI BEZZASADNE


W trybie wideokonferencji obradowała 11 maja sejmikowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Radni rozpatrywali dwie skargi złożone na działalność marszałka województwa. W obu przypadkach komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować projekty uchwał sejmiku uznających złożone skargi za bezzasadne.
Pierwsza, zarzucająca marszałkowi niegospodarność oraz sugerująca ukaranie dyscyplinarne, dotyczyła wysokości wsparcia udzielonego przez województwo Parowozowni Wolsztyn. Druga natomiast została złożona przez sejmikowego radnego Krzysztofa Sobczaka, który uznał, że nie uzyskał wyczerpujących odpowiedzi na dwie złożone przez siebie interpelacje dotyczące funkcjonowania pełnomocnika zarządu województwa ds. Wielkopolski Wschodniej.


Galeria zdjęć:

  • SKARGI BEZZASADNE
pdf    drukuj    drukuj