SKĄD WZIĄĆ PRACOWNIKA?


Marcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zdominowała informacja oraz dyskusja o sytuacji na wielkopolskim rynku pracy. – Mamy najniższe bezrobocie w kraju, wynoszące 3,1 proc. pod koniec 2018 roku. Łącznie w regionie bez pracy pozostaje 50,8 tys. osób i ta liczba spadła o 13,6 proc. w porównaniu z końcem 2017 roku – wyliczała Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. – 60 proc. bezrobotnych to kobiety, połowa z nich mieszka na wsi, a większość klientów PUP stanowią osoby długotrwale pozostające bez pracy, które trudno zaktywizować.

Niskie bezrobocie to dobra wiadomość dla osób szukających pracy, ale też problem dla firm, które nie mogą znaleźć wykwalifikowanych pracowników. W aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej bezrobocie jest najniższe, oscyluje wokół 2 proc. Więcej osób bez pracy pozostaje we wschodniej i północnej części regionu, w powiatach: konińskim, słupeckim, chodzieskim i złotowskim.

Komisja zapoznała się też ze sprawozdaniem o działalności ośrodków adopcyjnych w Wielkopolsce w 2018 roku oraz pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w tegorocznym budżecie regionu.


Galeria zdjęć:

  • SKĄD WZIĄĆ PRACOWNIKA?
pdf    drukuj    drukuj