trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Seniorzy rozpoczęli rok akademicki

    *22 października 2014 roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego był gościem inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu (UTW). Uroczystość, podczas której Uniwersytet świętował także 35-lecie swojej działalności, odbyła się w Auli UAM.*

    UTW powstał w 1979 przy Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej. Następnie funkcjonował w ramach Uniwersyteckiego Centrum Studiów Otwartych. Od roku 1991 istnieje jako samodzielne stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, działające na podstawie własnego statutu. Uniwersytet realizuje w szczególności zadania z takiego zakresu, jak permanentne kształcenie, rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej słuchaczy, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej czy integracja środowiska seniorów.

    Środowa uroczystość odbyła się pod patronatem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Inauguracji towarzyszy międzynarodowa konferencje dla wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku z Wielkopolski, która odbędzie się 23 października br. w Zespole Pałacowo - Parkowym w Gułtowach. Organizację konferencji wspiera Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

    Przypomnijmy, że 11 czerwca tego roku Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w konferencji „Bezpieczne życie seniorów”, połączonej z uroczystym zakończeniem roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Marszałek zwracając się do seniorów powiedział, że jest pełen uznania dla ich zaangażowania. Aktywności wpisujące się w edukację na Uniwersytecie Trzeciego Wieku to, jego zdaniem, doskonały sposób na uzupełnienie wiedzy. Podkreślił, że temat bezpieczeństwa osób starszych, które są potencjalnie bardziej narażone na niebezpieczeństwo, spowodował zbudowanie wspólnego frontu instytucji publicznych i stowarzyszeń z myślą o ochronie seniorów. Ta inicjatywa wpisuje się doskonale w działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego i otwiera osoby starsze na przekaz o rozmaitych zagrożeniach. Ten sojusz pozwoli wszystkim działać skuteczniej w trosce o bezpieczeństwo osób starszych – jest działaniem prewencyjnym opartym na czterech filarach: edukacji, aktywności, zdrowiu i bezpieczeństwie. Marszałek zapowiedział, że ten plan będziemy konsekwentnie realizować, bo jest to ważny temat i warto się w niego angażować dla wspólnego dobra, jakim jest bezpieczeństwo Wielkopolan.


    Galeria zdjęć: