trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Za nami LXIII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  Wojewódzcy radni wyrazili zgodę na pomoc finansową miastu Poznań, które wybuduje nową halę sportową. Obiekt na potrzeby akademii judo powstanie przy Zespole Szkół Nr 8 w Poznaniu. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wesprze realizację tego zadania kwotą dwóch milionów złotych.

  Gminy i powiaty otrzymają także wsparcie w ramach programu „Kultura w drodze” na zorganizowanie spektakli lub koncertów, przygotowanych przez samorządowe instytucje kultury. W budżecie województwa wielkopolskiego zabezpieczono na ten cel 500 tysięcy złotych.Ponadto podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 

  Podczas sesji sejmiku radni zadecydowali również, komu i na co przyznać w Wielkopolsce środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sposób podziału przypadających dla naszego regionu pieniędzy z PFRON (łącznie to ponad 39 mln zł na 2024 r.) określono w uchwale. Wspomniane fundusze będą wydane na: prace budowlane przystosowujące obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (483 tys. zł), dofinansowanie bieżącej działalności dziewięciu funkcjonujących w Wielkopolsce zakładów aktywności zawodowej (niemal 27 mln zł) oraz na wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych (12 mln zł).

  Samorządowcy zaakceptowali także plan współpracy województwa wielkopolskiego z zagranicą. W 2024 roku obchodzimy jubileusz 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To ważna rocznica także dla naszego regionu, skłaniająca do refleksji, ale i otwierająca przed nami nowe perspektywy, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się w 2025 roku prezydencji Polski w UE. Do tych kwestii odnosić się będą zaplanowane przez województwo działania.  

  Z okazji jubileuszu 20-lecia obecności Wielkopolski w Unii Europejskiej zaprojektowane zostało okolicznościowe logo, które jest wykorzystywane podczas licznie zaplanowanych spotkań i konferencji.

  W 2024 roku przypada również jubileusz 30-lecia istnienia Europejskiego Komitetu Regionów, w którym Wielkopolska jest aktywna. Kontynuowane będzie uczestnictwo w sieciach europejskich, projektach oraz konkursach, które pozwalają w sposób bardziej kompleksowy odpowiedzieć na bieżące wyzwania gospodarcze i społeczne.

  Tematami dominującymi w ramach wielkopolskiej współpracy z zagranicą pozostaną ochrona klimatu, wodór, rolnictwo, gospodarka, a także inicjatywy dla Ukrainy oraz jej obywatelek i obywateli przebywających u nas.  Kontynuowane będzie także partnerstwo naszego regionu w realizacji projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

   


  Galeria zdjęć: