trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

SEJMIK POMOŻE GMINIE WAPNO

    Wśród kilku projektów uchwał, zaopiniowanych pozytywnie podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, znalazła się także dotacja dla gminy Wapno na realizację przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom geośrodowiskowym wywołanym katastrofalnym zatopieniem kopalni soli w Wapnie dla ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury”. Radni przychylili się do prośby miejscowych samorządowców oraz wojewody i zaproponowali dotację w wysokości 27 tys. zł z budżetu województwa, która pozwoli sfinansować wkład własny gminy do wartego 135 tys. zł projektu technicznego, precyzującego konieczne do wykonania prace na terenie pokopalnianym. Ta dokumentacja posłuży następnie samorządowi do ubiegania się o wsparcie na rekultywację terenów (zdewastowanych działalnością wydobywczą) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    Komisja zaopiniowała ponadto pozytywnie projekt uchwały sejmiku w sprawie dotacji dla JST w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.


    Galeria zdjęć: