SAMOTNY RODZIC BEZ PRACY


Radni z sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, którzy obradowali w trybie zdalnym 18 listopada, zapoznali się m.in. z informacją o sytuacji bezrobotnych rodziców samotnie wychowujących dzieci w Wielkopolsce. Informację na ten temat przedstawiła członkom komisji Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Z danych statystycznych oraz ankiet przeprowadzonych w powiatowych urzędach pracy wynika, że w Wielkopolsce osób samotnie wychowujących dziecko jest łącznie 7280, z czego ponad 90 proc. stanowią kobiety. Najwięcej spośród nich to osoby w wieku 31-40 lat, co może świadczyć m.in. o problemach z powrotem na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (długa absencja), utracie aktualnych kwalifikacji zawodowych, braku możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku/dzieciom lub również o braku zainteresowania powrotem do pracy. Najwyższe bezrobocie występuje wśród samotnych rodziców z wykształceniem podstawowym i niższym oraz zasadniczym zawodowym.
Radni zapoznali się ponadto z projektami WPF i budżetu województwa na 2021 rok, zaakceptowali propozycje zmian w tegorocznym planie wydatków oraz omówili harmonogram prac komisji w przyszłym roku.


Galeria zdjęć:

  • SAMOTNY RODZIC BEZ PRACY
pdf    drukuj    drukuj