trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Samorządowy lobbing ws. S11 trwa

  21 czerwca 2022r. odbyło się XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”.

  Podczas spotkania informację o działalności Stowarzyszenia w 2021r. zaprezentował Prezes Zarządu -  Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zatwierdziło sprawozdanie finansowe i merytoryczne a następnie udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2021.

  Prezes Zarządu, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak stwierdził : „Pomimo że w ogłoszonym w 2021 r. Programie Budowy Dróg Krajowych (w perspektywie do 2030 roku) umieszczono inwestycję drogi S11 misja Stowarzyszenia nie uległa wyczerpaniu, gdyż obecnie należy zabiegać o zapewnienie finansowania dla drogi ekspresowej S11 i pilnować aby realizacja tego zadanie nie została odroczona w czasie – na bliżej nieokreśloną przyszłość”.

  W obradach Walnego Zebrania uczestniczyła Mirosława Rutkowska-Krupka, Radna Województwa Wielkopolskiego i Przewodnicząca sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej.
  Stowarzyszenie Gmin, Powiatów I Województw „DROGA S11” powstało w 2006 r. w Koszalinie. Głównym celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej o długości ok. 550 km przebiegającej przez 4 województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie, która połączy północ z południem naszego kraju.

  Aktualna liczba członków i sympatyków to 54 jednostki samorządu terytorialnego : 49 członków zwykłych i 5 członków wspierających.


  Galeria zdjęć: