trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

SAMORZĄDOWE STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY

    Każdego roku samorząd regionu rezerwuje w swoim budżecie pieniądze na stypendia. I właśnie o pomocy stypendialnej wojewódzkiego samorządu, wspierającej uczniów, słuchaczy i studentów, dyskutowano 7 lipca podczas zdalnego posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w UMWW, poinformowała radnych o trzech rodzajach takiego wsparcia. To jednorazowe stypendia naukowe (dla uczniów i studentów – autorów prac naukowych, laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów), stypendia marszałka województwa o charakterze socjalnym, przyznawane za wyniki w nauce (dla osób w trudnej sytuacji finansowej: pod uwagę brane są średnia ocen w szkole/na uczelni oraz dochód na 1 osobę w gospodarstwie), a także stypendia dla słuchaczy wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.
    Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie kilka projektów uchwał sejmiku, porządkujących wydatki w budżecie na 2020 rok.


    Galeria zdjęć: