Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do oceny współpracy na linii Samorząd – NGO za pomocą specjalnej ankiety. Termin nadsyłania ankiet – 31 stycznia 2020 r.


Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzaniem piątej w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę Państwa organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2019.

Wyniki niniejszej ankiety będą stanowić jeden z podstawowych materiałów źródłowych dla ekspertów oceniających współpracę w poszczególnych dziedzinach, wyróżnionych zgodnie z „Modelem współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl do 31 stycznia 2020 r.

O dalszych etapach przeprowadzania „Oceny jakości współpracy (...)” za rok 2019 będziemy Państwa informować na bieżąco.

Ocena jakości Naszej współpracy jest przeprowadzana po każdym roku kalendarzowym – do jej wyników będą odnoszone wszystkie przyszłe „Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.Pliki do pobrania:pdf    drukuj    drukuj