Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 2 miliony złotych na rozwój pszczelarstwa


We wtorek 11 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a regionalnymi związkami pszczelarzy z Wielkopolski. Umowy podpisali Wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz prezesi wszystkich pięciu regionalnych związków pszczelarskich. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał pszczelarzom dofinansowanie w kwocie 2 milionów złotych na zakup węzy pszczelej. Węza to szablon z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego. Dzięki zastosowaniu węzy plastry tworzone przez pszczoły mają regularny kształt o określonej wielkości.
- Samorząd Województwa Wielkopolskiego znacząco wspiera pszczelarstwo. Jako pierwszy region w kraju przekazaliśmy środki z budżetu województwa dla pszczelarzy na zakup węzy pszczelej. Wcześniej przyznaliśmy 1,7 miliona złotych wielkopolskim gminom i powiatom na przeprowadzenie nasadzeń drzew miododajnych, dzięki czemu w całej Wielkopolsce przybędzie około 24,5 tysiąca drzew. O ile w tym przypadku na efekty działań trzeba będzie poczekać, o tyle skutki dofinansowania na zakup węzy przyczynią się do poprawy obecnego stanu pszczelarstwa – powiedział Wicemarszałek Grabowski.
Przekazane środki pozwolą na wymianę od 40% do 60% węzy pszczelej w wielkopolskich ulach.


Galeria zdjęć:

  • Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 2 miliony złotych na rozwój pszczelarstwa
pdf    drukuj    drukuj